Güneş Enerjisi Santrali Saha GES

Güneş enerjisinin milattan önce 7. yüzyıl başlarında en basit haliyle büyüteç veya ayna yardımıyla kırılarak ateş yakmak amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Milattan sonraki yıllarda güneş enerjisi tek bir alanda yoğunlaştırma yöntemiyle Roma’ da güneş odalarının kullanımı bir diğer eski kullanımlardandır. Güneş enerjisinin kısa tarihinde bile temel ve çok yaygın bir kullanım olduğu görülmektedir.

Temiz enerji kaynağı olarak günümüzdeki yeri, fotovoltaik güneş hücreleri etrafında gelişmektedir. Fotovoltaik modüllerin genel tanımı Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümüdür. Ges sistemleri, fotovoltaik sistemlerin büyük ölçekli proje tasarımlarıyla elektrik şebekelerine ticari güç sağlamak amacı olarak tanımlanabilir. Sağlanılan güç kullanıcı odaklı olmanın yanı sıra kamu hizmeti düzeyinde sağlanarak şebekeye güç verme boyutuna taşınır.

Hızlı iletisim
  • 0332 342 64 35
  • 0(530) 066 54 75
  • eknsolar@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim